Om Rut

Rut-avdraget


RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt.

Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete.

Avdrag ges enbart för arbetskostnad.


För vem gäller avdraget?


        • Du måste fylla minst 18 år det år du köper tjänsterna
        • Du måste vara obegränsat skatteskyldig i Sverige


Hur går det till?


Från och med den första 1 juli 2009 kan privatpersoner få skattereduktion genom fakturamodellen. Det innebär att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet. För att du ska kunna utnyttja fakturamodellen krävs att företaget som anlitas har F-skattsedel. När arbetet är utfört begär företaget resten av arbetsersättningen av Skatteverket. Följande år står det förtryckt i din inkomstdeklaration hur stort belopp du har fått i preliminär skattereduktion.


Mer information hittar du på skatteverkets hemsida.